Przejdź do treści

Rozkład dnia

 

6.30 – 8.00

 

 

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy dowolne według zainteresowań w kącikach tematycznych,

zabawy ogólnorozwojowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, wspólne śpiewanie piosenek.

 

8.00 – 8.30

  

Zabawy integracyjne i tematyczne wprowadzające do treści zajęć. Porządki w sali.

Ćwiczenia poranne. Modlitwa. Przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00    

 

Śniadanie.

 

9.00 – 10.00 

 

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane prowadzone zgodnie z planem miesięcznym, zabawy dowolne.

 

10.00 – 10.30

 

Zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia dodatkowe według harmonogramu.

10.30 – 11.30

 

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane prowadzone zgodnie z planem miesięcznym, zabawy dowolne. Przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00

 

Obiad.

12.00 – 14.15  

 

Odpoczynek poobiedni przy muzyce, opowieściach biblijnych, bajkach i baśniach, leżakowanie,

pobyt na placu zabaw, spacery, zajęcia dodatkowe i indywidualne.

 

14.15 – 15.00

 

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.00 – 16.00

 

 

Utrwalanie wiadomości z zajęć przedpołudniowych, poznanych wierszy, piosenek,

zabawy w sali pod kierunkiem nauczyciela. Zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe,

zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności.

 

16.00 – 16.30

 

Zabawy dowolne w sali według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.