Przejdź do treści

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia 3-4 latki

 

6.30 – 8.00

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

 

8.00 – 8.30

 

  

Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, itp. Ćwiczenia poranne. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Zabawy integracyjne i tematyczne wprowadzające do treści zajęć. Przygotowanie do śniadania. Modlitwa.

 8.30 – 9.00    

 

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. Mycie zębów.

9.00 – 11.00

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem, religia. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

11.00 – 11.30

 

Przygotowanie do obiadu. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
11.30 – 12.00

 

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane prowadzone zgodnie z planem miesięcznym, zabawy dowolne. Przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00

 

Obiad - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

12.00 – 14.15

 

 

 

  

 

(3 latki) leżakowanie,

(4 latki) relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

14.15 – 15.00

 

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.00 – 16.00

 

 

 

 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Utrwalanie wiadomości z zajęć przedpołudniowych, poznanych wierszy, piosenek, zabawy w sali pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności.

 

16.00 – 16.30

 

Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

 

        

       

        Ramowy rozkład dnia 5-6 latki

 

6.30 – 8.00

 

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

 

8.00 – 8.30

 

  

Ćwiczenia poranne. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Zabawy integracyjne i tematyczne wprowadzające do treści zajęć. Przygotowanie do śniadania. Porządki w sali. Modlitwa.

 8.30 – 9.00    

 

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.00 – 11.30

 

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00

 

Obiad. Mycie zębów.

12.00 – 14.15

 

 

 

 

  

 Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa
z określonym elementem ruchu.

 

14.15 – 15.00

 

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.00 – 16.00

 

 

 

 

 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Utrwalanie wiadomości z zajęć przedpołudniowych, poznanych wierszy, piosenek, zabawy w sali pod kierunkiem nauczyciela. Zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe, zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności.

 

16.00 – 16.30

 

Zabawy dowolne w sali według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.