Przejdź do treści

O przedszkolu

„Zbawiciel sam dla naszej miłości stał się dzieckiem,

abyśmy i my, z miłości ku Niemu, stali się dziećmi.” -  Bł. Honorat Koźmiński

 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej swoją działalność rozpoczęło 1 września 2016 r. Patronem naszej placówki jest bł. Honorat Koźmiński, który urodził się w naszym mieście. Rok otwarcia przedszkola pokrył się z setną rocznicą śmierci Ojca Honorata.

 

  Wizja przedszkola 

**************************************************************************************************

„Miarą miłości jest kochać bez miary” -  Bł. Honorat Koźmiński

 

Jesteśmy przedszkolem katolickim wspierającym rozwój małego dziecka:

 

 • promujemy chrześcijański system wartości,
 • współpracujemy z rodzicami w procesie wychowawczym ich dzieci,
 • zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wychowankom,
 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;
 • dążymy do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
 • przygotowujemy wychowanków do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami,
 • dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach,
 • dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację,
 • umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego,
 • kształtujemy otwartość na wiedzę i aktywność twórczą,
 • wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny,
 • zapewniamy wykwalifikowanych, dobrych i życzliwych nauczycieli z doświadczeniem zawodowym,
 • stwarzamy atmosferę sprzyjającą rozwojowi, konstruktywnym zmianom w jego zachowaniu i osobowości,
 • realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • wspólnie z rodzinami przeżywamy Święta Kościelne i związane z Rodziną – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Taty, Dzień Mamy Dzień Dziecka.

 

 Misja przedszkola

**************************************************************************************************

Dobro dziecka jako osoby jest podstawowym celem zabiegów pedagogicznych, które prowadzą do osiągnięcia przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i do życia w społeczeństwie. Dzięki Wspólnocie nauczycieli, opiekunów, rodziców i dzieci stoimy na straży wszechstronnego rozwoju dziecka oraz umacniania więzi rodzinnych. Zależy nam na kształtowaniu dziecka od najmłodszych lat w jego wymiarze duchowym - katolickim, intelektualnym, psychicznym, fizycznym i kulturalnym w oparciu o zasady chrześcijańskie. Chcemy, aby dzieci rozumiały i szanowały podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Pragniemy, aby uczyły się żyć miłością Boga i bliźniego, przebaczać, żyć w prawdzie. Te zadania realizujemy przez codzienne tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem, poprzez zwracanie się do Niego w modlitwie oraz uczeniu się właściwych relacji z ludźmi. Wychowujemy do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych. Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych w naszym mieście, współpracujemy z innymi przedszkolami i instytucjami poprzez udział w konkursach, spotkaniach. Odwiedzamy ciekawe miejsca w mieście i okolicy oraz zapraszamy ciekawych ludzi.

 

W naszym przedszkolu promujemy:

 

 • wychowanie do miłości Boga i bliźniego,
 • szacunek dla godności dziecka,
 • dbałość o jego dobro,
 • respektowanie jego tożsamości,
 • wychowanie do odpowiedzialności,
 • indywidualizację procesu wychowania,
 • troskę o bezpieczeństwo,
 • wsparcie rodziców w wychowaniu,
 • współpracę z rodziną i środowiskiem,
 • obserwację i diagnozę, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i religijnej.