Przejdź do treści

Ogłoszenia

 

Zapraszamy Rodziców dzieci zapisanych
do grupy 3-latków na rok 2020/21 na spotkanie informacyjne
dnia 31.08.2020 r. do przedszkola na godz.15.00.

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Kochani Rodzice!

Z ogromną radością powitamy nasze dzieci w progach naszego przedszkola w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. Rok przedszkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku przedszkola (ul. Janowska 55) i na obiektach należących do przedszkola z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Oto kilka najważniejszych zasad:

  • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,
  • dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,
  • rodzice przyprowadzają dzieci do szatni, rozbierają i oddają pod opiekę pracownika przedszkola,
  • dzieci nie mogą wnosić do budynku przedszkola zabawek ani innych przedmiotów z domu,
  • rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione wchodząc na teren przedszkola mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu oraz osłonić usta i nos, 
  • rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,
  • rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem (dziećmi) lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem (dziećmi) 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
  • przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), 

 Wszystkie procedury zostaną umieszczone na stronie Przedszkola (w zakładce DLA RODZICÓW) 31 sierpnia i bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

 

Dyrekcja Przedszkola:

ks. Wiesław i s. Elżbieta

 

 

 

 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Drodzy Rodzice,

Prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej do przedszkola
i po wypełnieniu dostarczenie jej do budynku przedszkola (ul. Janowska 55)

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 730 120 005

 

⇒ Pobierz plik PDF – Karta zgłoszeniowa KPN 2020/21

 

⇒ Pobierz plik WORD - Karta zgłoszeniowa KPN 2020/21

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


Mając na względzie bezpieczeństwo oraz wytyczne organów państwowych
i sanitarno-epidemiologicznych informujemy, że kontakt z naszym przedszkolem możliwy
jest w godz. 9.00-14.00 tel.
730 120 005 oraz drogą internetową.
Pisma proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@kpnbp.pl

Wszelkie ważne informacje będziemy na bieżąco umieszczać na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność!!!

 

Dyrekcja Przedszkola