Przejdź do treści

Ogłoszenia

 

  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/21 - przedszkole nieczynne

 

24 grudnia 2020 - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek)

31 stycznia 2021 - Sylwester (czwartek)

4-5 stycznia 2021 - grupa łączona dla zgłoszonych wcześniej dzieci

2 kwietnia 2021 - Wieki Piątek

4 czerwca 2021 - Piątek po Bożym Ciele

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

DRODZY RODZICE!

To nie będzie zwyczajny rok przedszkolny. Mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii.

  1. Do przedszkola mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  2. Osoby dorosłe są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w przedszkolu.
    Przed wejściem do budynku należy również zdezynfekować dłonie.
  3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum.
  4. Dyrekcja przyjmuje osobiście Rodziców i inne osoby po uprzednim umówieniu się. 
  5. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy: e-mail: sekretariat@kpnbp.pl, tel.: 730 120 005

Prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur
i stosowanie się do wskazówek pracowników przedszkola.

 

 

Dyrekcja Przedszkola