Przejdź do treści

Ogłoszenia

 

Zapraszamy Rodziców dzieci zapisanych
do grupy 3-latków na rok 2020/21 na spotkanie informacyjne
dnia 31.08.2020 r. do przedszkola na godz.15.00.

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Drodzy Rodzice!

Kandydaci do przedszkola,  którzy zostali przyjęci do grupy 3 latków

na rok przedszkolny 2020/21  nie będą mieli spotkań adaptacyjnych w jednej grupie.
 Mogą przychodzić na indywidualne zapoznanie się z przedszkolem
po uprzednim telefonicznym kontakcie z sekretariatem  tel. 730 120 005

 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

DRODZY RODZICE !

6 maja  nasze przedszkole wznawia działalność. Będą prowadzone zajęcia opiekuńcze dla dzieci zgłoszonych przez deklarację w dwóch grupach po 8 osób. Przedszkole będzie otwarte od godz. 6.30 do godz. 16.30. Wchodząc do budynku prosimy o stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń Dyrekcji przedszkola:

 

  1. Do przedszkola uczęszcza TYLKO i WYŁĄCZNIE DZIECKO ZDROWE.
  2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
  3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
  4. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  5. Wchodząc do budynku prosimy o obowiązkową dezynfekcję rąk przez osoby dorosłe oraz stosować zasady bezpieczeństwa (zakładamy rękawiczki ochronne oraz zakrywamy usta i nos).

 Osoby zainteresowane dołączeniem do grup prosimy o przesłanie deklaracji
i kontakt telefoniczny z Siostrą Elżbietą  - 730 120 005.

 

  

⇒ Pobierz plik WORD - Deklaracja korzystania z opieki nad dzieckiem

⇒ Pobierz plik PDF - Deklaracja korzystania z opieki nad dzieckiem

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:
⇒ Komunikat MEN

⇒ Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r.

⇒ Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

 

 

 

Dyrekcja Przedszkola:

ks. Wiesław i s. Elżbieta

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Premier Polski poinformował, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia przedszkoli. Wskazał, że decyzja w tej kwestii każdorazowo zależeć będzie od organów prowadzących. Wiele samorządów wstrzymuje otwarcie przedszkoli. Decyzją rządu w przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Nauczanie zdalne nadal będzie prowadzone w dotychczasowej formie. Dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i podjęcie decyzji czy od środy 6 maja dziecko będzie uczęszczało do naszego przedszkola.

  • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący/dyrektor może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
  • Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Aby wypełnić zalecenia sanitarne GIS dotyczące bezpiecznego przebywania dzieci w placówce, nasze przedszkole musi poznać skalę potrzeb rodziców zainteresowanych opieką.
  • W związku z powyższym prosimy rodziców, którzy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych dla swojego dziecka, o przesłanie wypełnionego DRUKU DEKLARACJI na adres przedszkola  sekretariat@kpnbp.pl do poniedziałku 4 maja do godziny 10.00. Po zebraniu informacji zostanie ogłoszony komunikat co do dalszych działań organu prowadzącego i przedszkola o możliwości i terminie rozpoczęcia działalności.

 

⇒ Pobierz plik WORD - Deklaracja korzystania z opieki nad dzieckiem

⇒ Pobierz plik PDF - Deklaracja korzystania z opieki nad dzieckiem

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

⇒ Komunikat MEN

⇒ Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r.

⇒ Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

 

Wszelkich informacji związanych z posłaniem dziecka do przedszkola i funkcjonowaniem naszej placówki w maju, można uzyskać pod nr. tel.  730 120 005 lub poprzez pocztę elektroniczną - sekretariat@kpnbp.pl

 

Dyrekcja Przedszkola:

ks. Wiesław i s. Elżbieta

 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Drodzy Rodzice,

Prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej do przedszkola
i po wypełnieniu dostarczenie jej do budynku przedszkola (ul. Janowska 55)

w dniach 27-28 kwietnia w godzinach 10.00- 14.00.
W korytarzu przedszkola jest przygotowany stolik,

na którym prosimy zostawić wypełnioną kartę.
Brak wypełnionych kart jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 730 120 005

 

⇒ Pobierz plik PDF – Karta zgłoszeniowa KPN 2020/21

 

⇒ Pobierz plik WORD - Karta zgłoszeniowa KPN 2020/21

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


Mając na względzie bezpieczeństwo oraz wytyczne organów państwowych
i sanitarno-epidemiologicznych informujemy, że kontakt z naszym przedszkolem możliwy
jest w godz. 9.00-14.00 tel.
730 120 005 oraz drogą internetową.
Pisma proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@kpnbp.pl

Wszelkie ważne informacje będziemy na bieżąco umieszczać na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność!!!

 

Dyrekcja Przedszkola