Przejdź do treści

Jesteśmy Polką i Polakiem

 

W dniu 10 listopada świętowaliśmy kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyliśmy w zajęciach, podczas których słuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych, śpiewaliśmy Hymn Narodowy, utrwalaliśmy wiedzę o symbolach narodowych i poznawaliśmy historię naszego kraju. Każdy przedszkolak wykonał również pracę plastyczną w naszych narodowych barwach – drzewko patriotyczne. Z pewnością dzień ten upływając w dostojnej atmosferze przyczynił się do poszerzenia wiedzy o Polsce – naszej ukochanej Ojczyźnie.


wstecz