Przejdź do treści

Zajęcia dodatkowe

Zaję™cia dodatkowe
w roku przedszkolnym 2021/22:

 ***************************************************************************************************

 

Rytmika – Pan Jacek

Środa:

⇒ Biedronki: godz. 9.00-9.30

⇒ Pszczółki: godz. 9.35-10.05

⇒ Jaskółki: godz. 10.15-10.45

⇒ Skowronki: godz. 10.45-11.15

⇒ Tropiciele: godz. 12.00-12.30

⇒ Misie: godz. 12.30-13.00

 

 Angielski: Pani Aneta

⇒ Biedronki: czwartek 9.30-10.00

⇒ Pszczółki: czwartek 10.00-10.30

⇒ Jaskółki: środa 12.30-13.00; czwartek 10.45-11.15

⇒ Skowronki: środa 13.05-13.35; czwartek 11.15-11.45

⇒ Tropiciele: poniedziałek 12.30-13.00; czwartek 12.00-12.30

⇒ Misie: poniedziałek 13.05.-13.35; czwartek 12.30-13.00

 

 Logopeda – Pani Ewa

 

 

Religia – Siostra Elżbieta

⇒ Biedronki: poniedziałek i piątek 9.10-9.40

⇒ Pszczółki: poniedziałek i piątek 9.40-10.10

⇒ Jaskółki: poniedziałek i piątek 10.15-10.45

⇒ Skowronki: poniedziałek i piątek 10.45-11.15

⇒ Tropiciele: wtorek 10.00-10.30; piatek 12.00-12.30

⇒ Misie: wtorek 10.30-11.00; piątek 12.30-13.00

 

 

 

 

 

  

Język angielski

***************************************************************************************************

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę. W trakcie zajęć stopniowo zdobywają dwie najważniejsze sprawności: słuchania i mówienia. Dostosowane metody do wieku dziecięcego pozwalają przede wszystkim naukę j. angielskiego kojarzyć z miłym doświadczeniem, które w późniejszych etapach edukacyjnych ułatwi naukę. W naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia.

Ważnym elementem skutecznej edukacji jest częstotliwość kontaktu z językiem dlatego w naszym Przedszkolu, zajęcia już od dzieci najmłodszych, odbywają się dwa razy w tygodniu, a kontakt z nauczycielem j. angielskiego, który na stałe jest zatrudniony pozwala na utrwalanie poznanych treści spontanicznie podczas codziennie wykonywanych czynności.

Metody, które są stosowane podczas zajęć:

 • metoda naturalna - używanie jak najprostszego języka, bez zbędnych czy zbyt skomplikowanych komunikatów, wspieranie wypowiedzi gestami, wprowadzanie w pierwszej kolejności pojedynczych słówek, a dopiero potem coraz bardziej rozbudowanych wypowiedzi, dużo powtórek, nacisk na najważniejsze elementy przekazu,
 • metoda audiowizualna - łączenie fonii z wizją, nie tylko wykorzystywanie typowych materiałów audiowizualnych, ale także kart obrazkowych czy realiów w połączeniu z naszymi wypowiedziami, „ilustrowanie” piosenek gestami, czytanie całej grupie książeczek obrazkowych,
 • metoda audiolingwalna - nacisk w pierwszej kolejności na słuchanie, dopiero potem na mówienie, czytanie i pisanie (choć te dwie ostatnie umiejętności dotyczą już raczej dzieci starszych), ważny jest tu dryl językowy, czyli dużo powtórek, powtarzamy nie tylko całe słowa, ale także struktury, wersy piosenek itp. Nauczyciel - model do naśladowania .

Zajęcia wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie. Wszelkie próby tradycyjnej „nauki”, przymuszania dziecka są z góry skazane są na niepowodzenia, dlatego radosna zabawa, podczas której utrwalamy poznane słownictwo staje się kluczem do kolejnych odkryć językowych.  My dorośli lubimy powtarzać czynności, które sprawiają nam przyjemność, a dzieci jeszcze bardziej, dlatego na pierwszym etapie edukacyjnym nauka języka powinna być kojarzona tylko z przyjemnością, dlatego uśmiech jest początkiem każdych zajęć.

 

 Rytmika

***************************************************************************************************

Co ciekawego robią dzieci podczas zajęć?

 • uczą się nowych piosenek i wierszyków muzycznych
 • biorą udział w zabawach i ćwiczeniach rytmicznych
 • zapamiętują nowe pojęcia muzyczne poprzez zabawę
 • tańczą, ukazują poprzez ruch swoje emocje, grają na prostych instrumentach perkusyjnych, improwizują, aktywnie słuchają

    Czego uczą zajęcia rytmiczne? 

 • pomagają rozwijać u dzieci pamięć i spostrzegawczość i umiejętność koncentracji
 • rozwijają muzykalność i wrażliwość muzyczną
 • wpływają na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych
 • stymulują prawidłowy rozwój emocjonalny
 • pobudzają dziecięcą wyobraźnię
 • uczą współdziałania w zespole i integracji z rówieśnikami

 Zajęcia mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie np.: pianinie, gitarze, skrzypcach, flecie

 

Ogólne założenia zajęć umuzykalniających:

 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki),
 • czas zajęć dla grupy 30 min.,
 • w ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wprowadzane są piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej tematyki zajęć, pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych,
 • w każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.


Aktywny Przedszkolak

***************************************************************************************************

,,Aktywny Przedszkolak’’ to ogólnorozwojowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci. W trakcie zajęć wykorzystuje się dużą ilość zabaw i gier ruchowych, które są podstawowym środkiem wychowania fizycznego u dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia poprawiają sprawność ruchową, koordynację całego ciała.  Poprzez gry i zabawy dzieci kształtują sprawność, szybkość, gibkość, skoczność oraz pracują nad poprawną postawą ciała. Podczas zajęć uczymy się współpracy w grupie jak i sportowej rywalizacji. Wspólna zabawa i radość z zajęć wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny, dzieci stają się bardziej pewne siebie, otwarte i komunikatywne oraz uczą się dyscypliny.  Celem zajęć jest dobra zabawa, wszechstronny rozwój i zaszczepienie w dzieciach ducha sportowego od najmłodszych lat!