Przejdź do treści

Witamy wszystkich!

 

„Pszczółki” to grupa dzieci 5-letnich. Liczy 25 dzieci, wśród których jest 13 dziewczynek i 12 chłopców. Wychowawcami są pani Ania I. i pani Monika A., którym pomaga pani Edyta P. Przedszkolaki chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe świata i aktywne zarówno podczas zabaw   jak i zajęć. Nasza grupa bardzo lubi różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Dzieci wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek, tańców i rymowanek. Bardzo lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Dużo radości sprawiają im spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowują pokłady swojej energii.

 


wstecz