Przejdź do treści

Aktualności

 

Strażak w przedszkolu

Dnia 20 września nasze przedszkole odwiedził strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Zgodził się on poprowadzić zajęcia w każdej z grup poza maluszkami, ze względu na trwający okres adaptacji. Celem spotkania było omówienie zagadnień takich jak pierwsza pomoc przedmedyczna, zasady korzystania z numerów alarmowych, zachowanie bezpieczeństwa podczas pożaru bądź wypadku, wyposażenie torby strażaka i wiele innych. Dzieci były bardzo zaangażowane w rozmowę co widać było po ilości zadawanych pytań. Dowiedzieliśmy się jak wygląda dzień strażaka podczas służby, w jaki sposób reaguje on na alarm pożarowy oraz jak dzieci powinny zachować się w określonych sytuacjach. Lubimy tak wartościowe spotkania. Każde z nich jest dla nas okazją do poszerzania wiedzy a bezpieczeństwo było i będzie dla nas sprawą priorytetową. Pan Mateusz przedstawił wszystko w sposób zrozumiały i ciekawy dla dzieci, za co serdecznie mu dziękujemy.


wstecz