Przejdź do treści

Pamiętamy o zmarłych

 

Dnia 31 października grupa Tropicieli wybrała się na spacer, na pobliski cmentarz. Przedszkolaki pomodliły się i zapaliły znicze na grobach. Podczas spaceru dzieci utrwaliły tradycje i zwyczaje związane ze Świętem Zmarłych. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.


wstecz